2004 – 2006     Journalistik och medier, magisterprogram, Lunds Universitet

2001 – 2004      Litteraturvetenskap 40 p, U-landskunskap 20 p, Lunds Universitet. Mänskliga rättigheter 20 p, Malmö Högskola.

                            

                         

26 september, 2019

Lämna ett svar